Vrijdag 15 december: Kerstmiddag met het Seniorenkoor Breda

Op 15 december vanaf 14.00 uur verzorgt The Queen of Clubs een optreden van het Seniorenkoor Breda bij Tientjes in het Rondeel met zang, gedichten en verhaal. Het koor legt zich onder leiding van de jeugdige dirigent Niels Loose al bijna 25 jaar toe op het instuderen en uitvoeren van vierstemmige licht-klassieke muziek. Deze middag klinken er kerstliederen van alle tijden, van o.a. de componisten Michael Praetorius (1571) tot de eigentijdse John Rutter. De liederen worden van toelichting voorzien door de voorzitter van het koor en afgewisseld door een verhaal en gedichten. Ook het samen zingen van de aloude kerstliederen zal niet ontbreken. Het concert zal ongeveer een uur duren. De entree is gratis en er is ruim voldoende chocolademelk met koekjes voorhanden voor een zacht prijsje. Wij zien u graag verschijnen op 15 december en neem ook uw buurvrouw of -man mee. TOT ZIENS!!!
                                                                                                                                                                        Tijd: 14.00 tot 15.00 uur

 

Laat wat van je horen

*