Vrijdag 2 juni: Zang-, dichten verteltoneel

Elke 1e vrijdagmiddag van de maand wordt “de Tientjesfontein” opengezet en komt er een stroom van verhalen, gedichten en liederen vrij, gebracht door het publiek.

Tijd: 14.00-16.00 uur

Laat wat van je horen

*