Vrijdag 6 maart Verhaal- en Verteltoneel (The Queen of Clubs Entertainment)

Elke 1e vrijdagmiddag van de maand wordt “de Tientjesfontein” opengezet: o.l.v. Joshua (The Queen of Clubs Entertainment) komt een stroom van verhalen, gedichten en muziek vrij gebracht door het publiek!
Tijd: 14.00-16.00 uur.

The Queen Of Clubs Entertainment
www.thequeenofclubs.nl
info@thequeenofclubs.nl

Laat wat van je horen

*