Vrijdag 2 februari: Verhaal- en verteltoneel (The Queen of Clubs)

Elke 1e vrijdagmiddag van de maand wordt “de Tientjesfontein” opengezet: o.l.v. Jacqueline en Joshua komt er een stroom van verhalen, gedichten en liederen vrij, gebracht door het publiek.                                                                           Tijd: 14.00-16.00 uur

Laat wat van je horen

*