Vrijdag 1 november Verhaal- en Verteltoneel (The Queen of Clubs)

Elke 1e vrijdagmiddag van de maand wordt “de Tientjesfontein” opengezet: o.l.v. Joshua (The Queen of Clubs) komt een stroom van verhalen, gedichten en muziek vrij gebracht door het publiek! Tijd: 14.00-16.00 uur.

Laat wat van je horen

*