Vrijdag 7 juli: Verhaal- en verteltoneel

Elke 1 e vrijdagmiddag van de maand

wordt “de Tientjesfontein” opengezet:

onder leiding van Jacqueline en Joshua

komt er een stroom van verhalen,

gedichten en liederen vrij, gebracht door

het publiek.

Tijd: 14.00-16.00 uur

Laat wat van je horen

*