Missie en visie Tientjes Breda

visie-en-missie-6In één zin het verschil: een missie is waarvoor we staan, een visie is waarvoor we gaan. De missie heeft te maken met waarden en identiteit. Wie zijn we, wat zijn onze waarden, hoe willen we met onze deelnemers en collega’s omgaan? Een visie geeft aan: hoe gaan wij de wereld van morgen beïnvloeden zodat wij een prettiger samenleving kunnen creëren?

 

Missie Tientjes Breda

Tientjes Breda daagt mensen die (maatschappelijk) weer in beweging zijn (gekomen) uit om hun passie en talenten in de wereld te zetten en zo duurzaam in beweging te blijven. Zodat ze kunnen gaan doen waar hun hart van gaat dansen en ze blijer en energieker worden. Tientjes Breda wil laten zien dat het anders kan, dat er veel meer mogelijk is dan velen denken. Door te handelen vanuit onze kern en kernkwaliteiten creëren wij met elkaar een betere maatschappij. Eén met een verhoogde sociale cohesie. Eén met zorg voor elkaar zonder alles uit te drukken in geld.

Visie Tientjes Breda

Kijkend naar de nationale en internationale ontwikkelingen zien we steeds meer onvrede ontstaan. Een steeds groter wordend collectief besef dat het anders moet. In de diverse media is een toenemend aantal initiatieven waar te nemen welke duiden op verandering. De tijd is rijp om een andere koers te gaan varen. Behalve bij de burgers is er ook een wijzigend inzicht te constateren bij de leden van een aantal politieke partijen. Door de stijgende werkloosheid en een afnemend aantal vacatures enerzijds en de grote bezuinigingsdruk op zowel landelijk als gemeentelijk niveau anderzijds, ontstaat er vanuit de overheid een grotere bereidheid om te zoeken naar nieuwe oplossingen. Dit veranderende klimaat biedt kansen aan maatschappelijk betrokken organisaties die oplossingen zien. Tientjes Breda is één van die organisaties en is bereid een rol te gaan nemen in het tot stand brengen van structurele veranderingen.

Reacties

  1. Annechien de Deugd zegt:

    Gisteren de wandeling meegedaan erg prettig heel vriendelijke mensen ;smaakt naar meer.
    En er was zelfs thee koffie en rozijnenbrood.
    Bedankt was gezellig Annechiend de Deugd

Laat wat van je horen

*