Algemene voorwaarden

Algemeen

Dit zijn de algemene voorwaarden van Tientjes Breda. Tientjes Breda is onderdeel van de Stichting Tientjes, ingeschreven onder Kamer van Koophandelnummer 20169199.

Aansprakelijkheid

Tientjes Breda streeft naar juistheid en volledigheid van de gepubliceerde informatie op de website. Ondanks de intensieve zorg en aandacht die Tientjes Breda aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die gepubliceerd wordt onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld voor indicatieve doeleinden, hetgeen betekent dat er op geen enkele wijze rechten aan kunnen worden ontleend en daartoe worden alle aansprakelijkheden uitgesloten. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 Lidmaatschap

Tientjes Landelijk biedt een lidmaatschap aan voor een tientje per jaar. Verdere informatie kunt u vinden op de website van Tientjes Landelijk www.tientjes.net.

 Donaties

Tientjes Breda is onderdeel van de stichting Tientjes. Dit is een stichting zonder vaste bron van inkomsten. Donaties worden ten dienste van de stichting gebruikt. Een donatie kan geschieden middels een overschrijving naar bankrekeningnummer 11.43.57.129 T.N.V. Stichting Tientjes o.v.v. TIENTJES BREDA DONATIE.

 Adverteren

Tientjes Landelijk biedt aan tientjesleden de mogelijkheid op de website te adverteren. Verdere informatie kunt u vinden op de website van Tientjes Landelijk www.tientjes.net.

 Klachtenregeling

Klachten over de website kunnen middels het contactformulier op de Contactpagina kenbaar worden gemaakt. Tientjes Breda zal daar zorgvuldig mee omgaan en u schriftelijk berichten.