Inloop elke dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag open!

Vanaf heden ben je elke dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van harte welkom op het Rondeel. We zijn geopend tussen 13 en 16 uur.

Verduidelijking wijzigingen n.a.v. sluiting horeca
– onze bar en keuken zijn volledig gesloten.
– Er is koffiehoek op een andere plek in het Rondeel gecreëerd. Daar staat het koffiezetapparaat en waterkoker. Een vrijwilliger zorgt er voor dat er kannen koffie en heet water gezet worden. Koffie/thee wordt door vrijwilliger geschonken in papieren/plastic bekertjes en naar de bezoekers aan de  tafels gebracht. Koffie en thee is gratis. Er staat op elke tafel een potje voor vrijwillige bijdrages.

Activiteiten die mogen doorgaan tijdens de lockdown
Activiteiten die momenteel door mogen gaan zijn (inloop)activiteiten die zorg- en ondersteuningsgericht zijn. De activiteiten moeten als doel hebben: laagdrempelig ontmoeting mogelijk maken voor kwetsbare mensen, alsook om een vangnet / landingsplek te bieden om een crisis te voorkomen én om de zogenaamde ‘moeilijk-bereikbare doelgroepen’ te bereiken. Denk hierbij aan mensen met onbegrepen gedrag, zorgmijders en mensen die aan de rafelrand van de samenleving leven (om uiteenlopende redenen)

Redenen waarom toegang tot de algemene voorziening noodzakelijk kunnen zijn:
* (dreigende) overbelasting mantelzorger
* (dreigende) crisissituatie
* vinger-aan-de-pols contact voorkomt (dreigend) isolement, verergering psychische klachten, escalatie, overlast
De activiteiten op het Rondeel richten zich vooral op het laatste punt.

Activiteiten die aan bovenstaande voldoen zijn:
– open inloop
– besloten inloop voor vrijwilligers
– Bipolaircafé, ABCafé, Lotgenotengroep Depressie

Laat wat van je horen

*