Disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze website van Tientjes Breda wordt beheerst door de volgende disclaimer. Door gebruik van deze website, gaat u akkoord met al deze voorwaarden en mededelingen, zonder wijzigingen van uw zijde.

Tientjes Breda is niet aansprakelijk voor nadeel of schade, direct dan wel indirect, als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleent aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie. Tientjes Breda is tevens niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Tientjes Breda garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

De website kan hyperlinks bevatten met verwijzingen naar websites die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van Tientjes Breda. Tientjes Breda is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van die internetsites of voor de privacybescherming op die websites.

Tientjes Breda aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor contacten, afspraken of transacties tussen bezoekers van de site onderling.

Alle informatie (inclusief teksten, logo’s, gegevens, afbeeldingen, geluid, filmpjes en software) op deze website is (intellectueel) eigendom van Tientjes Breda, tenzij anders vermeld. Gegevens op deze site mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijke doelstellingen, mits voorzien van duidelijke bronvermelding. Niets van deze website mag gekopieerd, gepubliceerd, bewaard, gedistribueerd of anders geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tientjes Breda.

Indien iets van het voorafgaande om de een of andere reden niet volledig uitvoerbaar is, dan zal het overige desondanks volledig van toepassing blijven.

Deze disclaimer en de website worden beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen welke mogelijk ontstaan tussen Tientjes Breda en de gebruikers van deze website, in relatie tot deze website, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter te Breda.