EET EN ONTMOET

EET EN ONTMOET
Buurttafel Tientjes 1e en 3e dinsdag van de maand:
18 oktober; 1 en 15 november, 6 en 20 december                                                                            
Samen eten en bijkletsen.
Onze Vrijwilligers zullen een gevarieerde maaltijd verzorgen.
Iedereen is welkom. Bent u vegetarisch of zijn er andere dingen waar u graag wilt dat wij rekening mee houden, vermeld dat bij uw aanmelding. We hopen weer nieuwe mensen te kunnen verwelkomen!

Kosten maaltijd € 5,00 exclusief overige consumpties.

opgave en info:

Graag van te voren opgeven :
Het Rondeel, Kloosterlaan 14, 4811 EA Breda
076 53 27 662
tientjesbredaa@gmail.com

Laat wat van je horen

*