Erica van der Muren gaat Tientjes verlaten

Vanwege diverse redenen stop ik, Erica van der Muren, vanaf eind juli als financieel manager bij Stichting Tientjes. Na ruim 7 jaar gewerkt te hebben voor Tientjes ben ik toe aan een nieuwe uitdaging.

In maart 2014 maakte ik kennis met directeur Karin Holthuis. Zij was op zoek naar een rechterhand en ik had ruime ervaring op administratief gebied. Ik had op dat moment geen betaalde baan en was op zoek naar een mogelijkheid om toch nuttig bezig te kunnen zijn. Bij Tientjes kreeg ik de kans om me verder te ontwikkelen. Ik ging aan de slag als vrijwilliger en sloot me aan bij diverse werkgroepen zoals de 5B’s (vrijwilligerscoördinatoren) en Fondsenwerving. Later kwamen daar weer andere taken bij of voor in de plaats zoals het meeschrijven aan o.a. beleidsplan, meehelpen bij organisatie van activiteiten, PR & Communicatie, vrijwilligersadministratie en notuleren tijdens vergaderingen. Ook bleek na verloop van tijd mijn hulp zeer welkom te zijn op boekhoudkundig gebied. Ik heb er voor gezorgd dat de boekhouding weer op orde gebracht werd en bleef.
Ik werd al snel een actieve kartrekker omdat werken voor Tientjes mijn passie bleek te zijn. Dat kwam door de vele mooie mensen (vrijwilligers en bezoekers/deelnemers) die ik tegenkwam bij Tientjes en door wat we bij Tientjes voor elkaar konden betekenen. Met name voorzitter Erna Smeekens, bleek een groot voorbeeld en inspiratiebron voor mij te zijn. En dus bracht ik het grootste gedeelte van de week door bij Tientjes om allerlei (financieel) administratieve zaken op orde te houden en om zodoende Tientjes draaiende te houden.

Zo’n 2 jaar later heb ik meegewerkt aan het verkrijgen van subsidie voor het uitvoeren van het project SAMT (Samen actief met Tientjes), een maatjesproject tegen Eenzaamheid, en werd ik naast hetgeen wat ik al deed ook projectcoördinator van SAMT. Vanaf die tijd konden de kartrekkers van Tientjes, waaronder ook ik parttime betaald krijgen. Ik was heel blij dat ik van mijn passie, mijn betaalde baan had kunnen maken. Verder ging Tientjes ook steeds meer deelnemen aan allerlei netwerken op het gebied van eenzaamheid, armoede en psychische kwetsbaarheid zoals o.a. Coalitie ErBij, Marge in Beeld 2, Thematafels, gezamenlijke inloopvoorzieningen. En ook daar mocht ik namens Tientjes aan gaan deelnemen. In de loop der jaren heb ik ook de kans gekregen om diverse trainingen, workshops bij te wonen, zoals de NLPopleiding en de training verbindende communicatie via de Tientjes academie. Daardoor heb ik me nog meer kunnen ontwikkelen en ben ik de laatste 3,5 jaar uitgegroeid tot lid van het managementteam.

Helaas bleek het de afgelopen jaren niet makkelijk te zijn om als het namens Tientjes (een relatief nieuwe, vrij kleine, grotendeels uit vrijwilligers bestaande organisatie) op te nemen tegen grote professionele organisaties in welzijnsland. Het systeem voor het verstrekken van gemeentelijke subsidie is daar nl. niet goed genoeg op ingericht, waardoor we vaak pas enkele weken tot enkele dagen voor het nieuwe jaar te horen kregen of we nog wel of niet in januari nog een betaalde baan hadden en waardoor we maar liefst 2 keer in 2 jaar tijd een juridisch gevecht aan moesten gaan omdat we ten onrecht minder subsidie toegewezen kregen. Ook de Coronaperiode de afgelopen 1,5 jaar waren moeilijk voor mij (en vele andere bij Tientjes), omdat we bij Tientjes lange periodes geen of heel weinig activiteiten konden organiseren, onze horeca dicht moest en we elkaar weinig konden zien.

Al met al hebben deze dingen er ook aan bijgedragen dat ik tot de conclusie ben gekomen dat ik toe ben aan een nieuwe uitdaging. Deels heb ik die al gevonden doordat ik sinds oktober 2020 aan de slag gegaan ben als Fractiemedewerker voor de SP Breda. En het andere deel hoop ik te gaan vinden in mijn nieuwe functie als Administrateur bij Vve Diensten Nederland die ik per 2 augustus heb.

Ik wil alle voormalige kartrekkers: Ron, Marga en Edith en het huidige bestuur en management: Erna, Hans, Karin en Duke bedanken voor alles wat we samen mogelijk gemaakt hebben, alle uitdagingen die we aangegaan zijn en kansen die we gepakt hebben. Ook wil ik alle vrijwilligers bedanken voor de fijne samenwerking en dan met name Mieke, Veronique en Josjha voor alle activiteiten die we samen hebben weten te organiseren. Ook mijn dank aan alle netwerk- en samenwerkingspartners voor de jarenlange samenwerking.

Veel liefs,
Erica van der Muren

Laat wat van je horen

*