Uitslag Tevredenheidonderzoek

We hebben het tevredenheidsonderzoek afgenomen onder de bezoekers van onze inloop in december 2020. We hebben dit jaar vanwege de Corona de enquête ook online verspreid. En we hebben dit jaar niet alleen de tevredenheid van de bezoekers van onze inloop gemeten, maar van alle bezoekers van het Rondeel.
De enquête bestaat uit 4 vragen.
Totaal aantal ingevulde enquêtes: 46

Meest interessante uitkomsten
Vraag 1 Wat betekent het Rondeel voor jou?
De meest ingevulde reden:
* van de bezoekers van de inloop:
Ik kom buiten de deur van mijn eigen huis (20%)
* van de overige bezoekers bezoekers van het Rondeel:
Ik kan iets betekenen voor een ander (18%)

Vraag 2 Wat vind je van het Rondeel?
Gemiddeld cijfer van zowel bezoekers inloop als van de overige bezoekers: 7,5

De gehele uitslag van het behoeftenonderzoek kun je teruglezen op: https://www.tientjesbreda.nl/wp-content/uploads/2021/02/Tevredenheidsonderzoek-2020.pdf

Laat wat van je horen

*