Vrijdag 20 maart The Queen of Clubs Entertainment: Open podium

Open podium/karaoke

Een ieder die het wil krijgt deze middag weer een podium en de kans om te zingen of iets voor te dragen.

Laat wat van je horen

*