Algemene voorwaarden

Algemeen
Dit zijn de algemene voorwaarden van Tientjes Breda. Tientjes Breda is onderdeel van de Stichting Tientjes, ingeschreven onder Kamer van Koophandelnummer 20169199.

Aansprakelijkheid
Tientjes Breda streeft naar juistheid en volledigheid van de gepubliceerde informatie op de website. Ondanks de intensieve zorg en aandacht die Tientjes Breda aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die gepubliceerd wordt onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld voor indicatieve doeleinden, hetgeen betekent dat er op geen enkele wijze rechten aan kunnen worden ontleend en daartoe worden alle aansprakelijkheden uitgesloten. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Donaties
Tientjes Breda is onderdeel van de stichting Tientjes. Dit is een stichting zonder vaste bron van inkomsten. Donaties worden ten dienste van de stichting gebruikt. Een donatie kan geschieden middels een overschrijving naar bankrekeningnummer NL49RABO0114357129 T.N.V. Stichting Tientjes o.v.v. TIENTJES BREDA DONATIE.

Klachtenregeling
Vragen en klachten over de website kunnen kenbaar worden gemaakt door te mailen naar infotientjesbreda@gmail.com. Tientjes Breda zal zorgvuldig omgaan met uw mail en u schriftelijk berichten.