Coronaregels die gelden in het Rondeel

Voorzorgsmaatregelen

– Van te voren reserveren voor bezoek aan de inloop is niet mogelijk. Als het Rondeel vol zit dan wordt dit mondeling dan wel schriftelijk kenbaar gemaakt bij de voor-/tussendeur. Van te voren reserveren voor deelname aan andere activiteiten is wel verplicht.
– In het Rondeel is een looproute aangegeven. Houd je aan deze looproute.
– Je komt het Rondeel binnen via de voordeur. Na de tussendeur staat er desinfecterende handgel (>70% alcohol). Desinfecteer je handen daarmee.
– De garderobe is momenteel buiten gebruik. Neem je jas mee naar je zitplaats.
– Wij houden 8,5 m2 per persoon aan in het Rondeel, vandaar dat er in de barzaal en grote zaal maximaal 20 bezoekers tegelijkertijd aanwezig mogen zijn.
– Alle tafels staan op 1,5 meter afstand van elkaar en zijn zo geplaatst in de ruimte dat iedereen altijd ten minste 1,5 meter afstand van elkaar kan houden.
– Ga na binnenkomst zitten aan een tafel en blijf gedurende je verblijf in het Rondeel zoveel mogelijk op die plek zitten.
– Je mag je consumptie bestellen en afrekenen aan de bar, waarbij je de 1,5 meter maatregel in acht neemt.
– We hebben vanaf heden de beschikking over een mobiel pinapparaat. Gelieve dus zoveel mogelijk met pin te betalen. Bij contante betalingen gelieve zoveel mogelijk gepast te betalen.

– Enkel het invalidetoilet zal gebruikt kunnen worden. Indien deze niet bezet is, staat de deur van het toilet open. Volg de instructies op het toilet op. – Als je wilt roken: verlaat het pand via de nooduitgang links in de grote zaal en kom het Rondeel na het roken weer binnen via de ingang aan de voorkant van het pand.
– Het verlaten van het Rondeel gaat via de (nood)uitgang links in de grote zaal. Blijf niet hangen bij de uitgang.
– Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers van Tientjes op.

Algemene hygiëneregels
– was vaak je handen met water en zeep
– gebruik eventueel een desinfecterend middel
– hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
– gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg
– schud geen handen
– houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen

Kom niet naar het Rondeel indien:
–  je klachten hebt: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) maar ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.
– je samenwoont met iemand die last heeft van klachten. Laat je huisgenoot testen en kom niet naar het Rondeel tot de uitslag bekend is.
Als de uitslag van de test negatief blijkt, dan had je/je huisgenoot op het moment dat je/hij/zij getest werd geen infectie met het nieuwe coronavirus. Je hoeft niet meer thuis te blijven en mag weer doen wat je normaal ook zou doen.

Wees extra voorzichtig indien:
je behoort tot een risicogroep (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen). Je hebt dan een verhoogde kans op ernstig beloop van het Coronavirus. Wees dus extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.
– Mensen van 70 jaar en ouder

– Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met één van onderliggende aandoeningen:

* Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die  onder behandeling van een longarts zijn.

* Chronische hartpatiënten die daardoor in aanmerking komen voor een griepprik.

* Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.

* Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een niertransplantatie.

* Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte
* Mensen die een orgaan- of stamceltransplantatie hebben ondergaan.
* Mensen die geen milt of een milt hebben, die niet functioneert
* Mensen die een bloedziekte hebben.
* Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen.
* Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. * Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts.
* Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4  getal onder <200/mm2.
* Mensen met een ernstige leverziekte.
* Mensen met ernstig overgewicht.

Als je vragen of opmerkingen hebt m.b.t. deze regels, die vanaf 1 juli gelden in het Rondeel, kun je contact opnemen met:
Karin Holthuis, tientjesbreda@gmail.com, 06 22443233 of
Erica van der Muren, infotientjesbreda@gmail.com, 06 41749136

Laat wat van je horen

*